Naučná stezka SOOS

Toto rozsáhlé rašeliniště a slatiniště návštěvník nalezne cca 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Na území ČR je toto území svým rozsahem jedinečné a láká tak i turisty cizozemské. SOOS je dokladem pozdní vulkanické činnosti, jejímž pozůstatkem jsou vývěry minerálních vod a výstupy oxidu uhličitého.

WWW stránky: http://www.kamennevrchy.cz
Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
Youtube: https://www.youtube.com
GPS: 50.145654, 12.402817

Naučná stezka nás provede relativně velmi malou částí tohoto unikátního přírodního výtvoru, který údajně připomíná zhruba krajinu pravěkých třetihor, nicméně to podstatné návštěvník, při procházce po dřevěných chodníčcích, spatří. Stezku lemují informační tabule, které nás seznamují se specifiky tohoto místa a okolí. Uvidíte zde tedy netypické rašeliniště, které díky jednobuněčným řasám – rozsivkám a především jejich křemičitým schránkám ozvláštňuje uprostřed vyklenutý křemelinový útvar. Vyvěrají zde minerální prameny a plynný kysličník uhličitý – vývěry vypadají jako malé krátery, široké jsou až 80 cm a hluboké několik desítek cm. Ty, ze kterých se syčením uniká oxid, se nazývají mofety, v jiných bublá voda a bahno. Nevídaná podívaná!

V zimním období, když mrzne, je tato fantaskní oblast vyzdobena ledovými sloupy a krátery v okolí mofet.

Tím, že půda obsahuje vysoký obsah soli z minerálních pramenů, nemají šanci zde růst téměř žádné rostliny, o to bizarněji krajina působí.

Pozor! Oblast není přístupná celoročně – otevřeno od 1.března do 15.listopadu.

Navštívit můžete místní muzeum a ochutnat minerální vodu ze dvou pramenů – Císařského a pramene Věra.

( V nedalekých Žírovicích doporučujeme navštívit netradiční motýlí farmu.)

Přístupnost: auto, bus (40 km z Mariánských Lázní), vlak od železniční stanice Nový Drahov – Kateřina

pěšky: z Františkových Lázní po červené turistické značce přes Nový Drahov – km

délka: 2000 m, 14 informačních panelů