Vyhlídky – Mariánské Lázně

Vyhlídky - Mariánské Lázně

Turisticky nenáročné a přitom velmi atraktivní jsou procházky na mariánskolázeňské vyhlídky. Je samozřejmě nutno překonat nějaké výškové metry, budete za to však odměněni krásnými výhledy. Vyhlídková místa města Mariánské Lázně jsou opatřena lavičkami a pokud nebude zrovna obsazeno, můžete se kochat 🙂 Pojďte s námi na výšlap!

Tato vyhlídková místa byla vybudována již za našich předků, kteří dokázali ocenit malebnost místní krajiny a zbudovali na lesnatých vršcích na vyhlídkových místech altány, posezení, nebo jen pamětní desky. Několik altánů již dostalo svůj nový kabát a byly rekonstruovány, aby se vrátil lesk těmto právem vyhledávaným výletním cílům.

Bedřichův kámen – Friedrichstein

Tento přírodní skalní útvar v tzv. Malém Švýcarsku je utvářen velkými žulovými balvany a na jednom z nich je umístěna pamětní deska, která připomíná návštěvu saského krále Friedricha Augusta II. (1797-1854) ve zdejších lázních.

Pastýřské odpočívadlo – Hirtenruhe

Dostalo svůj název v době vrcholícího romantismu v polovině 19. století. Původní název místa Schäferlust – Ovčákova slast – je doložen roku 1837. V roce 1847 zde byl postaven patrový vyhlídkový altán s elegantními sloupy, avšak již roku 1879 odtud pohledy na město Mariánské Lázně zakrývaly vzrostlé stromy. Předtím zde v roce 1837 Dr. Frankl popisoval vyhlídku Schäferlust.

Clementsovo místo

Název tohoto vyhlídkového místa je na počest tepelského opata Alfréda Clementsa (1831 – 1900), který ho měl oblíbené. Za jeho působení a správy opatství došlo k největšímu rozmachu budování města Mariánské Lázně – dal postavit např. litinovou kolonádu a dům Casino.

Pomník Milénia – Franzensstein

V místě stával kdysi dřevěný altán. Na přelomu tisíciletí zde byl zbudován nový pomník, coby oslava přelomu tisíciletí – odtud název Pomník Milénia, odhalen byl symbolicky 31.12.1999.

Mesceryho vyhlídka

Vyhlídka ležící na plošině nad balvanitým skalním výchozem u hotelu Royal. Na tomto místě stával zdobný dřevěný pavilon. Stavba byla zřízena v roce 1850 k poctě významného hosta Mariánských Lázní – místodržícího Čech barona von Mesceryho.

Odpočívadlo princezny Amalie – vyhlídka Belvedere

Na tomto místě stával kdysi dřevěný altán, který na počest vévodkyně Amálie, princezny Altenburgské nechal postavit saský vévoda Josef v roce 1827.

Výšina Bedřicha Viléma

Krásně obnovený pavilonek nás uvítá na tomto vyhlídkovém místě, kde je postaven na počest návštěv pruského krále Fridricha Viléma IV. Je to dominantní vyhlídka Žižkova vrchu (Špičáku). Kdysi odtud býval výborný rozhled do Tachovské brázdy a na hřeben Českého lesa, dnes je výhled zastíněn vzrostlými stromy.

Štefanina výšina

Místo je pojmenováno na počest korunní princezny Štefanie Rakouské, nedochoval se záznam o tom, že by zde někdy byla postavena nějaká stavba, místo je tak pouze upraveno a opatřeno lavičkou. Princezna Štefanie byla věrnou a dlouholetou návštěvnicí Mariánských Lázní.

Kaplička Lasky – Kaple Panny Marie Bolestné

Tato výrazná novogotická stavba vznikla roku 1909, kdy tehdejší ředitel divadla města Mariánské Lázně Julius Laska ji nechal postavit na počest své zemřelé matky.

Vyhlídka Karola

Vyhlídka s krásným výhledem Vás jistě zaujme i nově rekonstruovaným pavilonkem, ten byl postaven na počest bavorské královny Karoly již v roce 1875, restaurován byl roku 2005.

Karlův kříž

Další z vyhlídkových míst, které se dočkalo zasloužené pozornosti a v roce 2006 zde byl postaven a vysvěcen nový Karlův kříž po vzoru toho původního, jež nechal zbudovat opat Karel Reitenberger před rokem 1818 jako „věčné světlo lázeňským hostům“, jak sám uvádí. Roku 1832 byl překryt křížem novým tzv. Cholerovým, který byl oslavou uchránění města od epidemie. Zajímavé je, že z tohoto místa, které nabízí krásný rozhled, je často město dobově zachycováno např. na rytinách a kresbách.

Goethovo odpočívadlo

Pískovcový obelisk s dvěma lavičkami symbolicky vzdává hold vynikajícímu německému básníkovi, Josefu Wolfgangu Goetheovi, který v Mariánských Lázních strávil tři letní pobyty v letech 1821 – 23 a v těchto místech rád sedával v zamyšlení a odpočíval. Pomník v tomto místě byl postaven ke 100. výročí jeho narození, v roce 1849. V roce 1999 byl ke 250. výročí Goethova narození pomník renovován do dnešní podoby. V podstavci pomníku jsou verše z jeho díla – z nejslavnější z jeho Poutníkových nočních písní.

Rozhledna Hamelika

Významné vyhlídkové místo pro Mariánské Lázně, které má svou romantickou kamennou rozhlednu, je dominantou zalesněných kopců nad městem. Jméno rozhledna nese podle stejnojmenného kopce, na kterém byla během jediného léta roku 1876 vystavěna. Vysoká je 20metrů a k jejímu vrcholu musíte vystoupat 100 schodů. Rozhlednu nechala vystavět podle projektu stavitele Ziclera městská rada a ne náhodou připomíná hradní věž. Z rozhledny je vidět……