Lázeňské vycházky – Mariánské Lázně

Lázeňské vycházky jsou většinou turisticky nenáročné trasy, které jsou natipovány a vyznačeny tak, že ukazují návštěvníkům městečka Mariánské Lázně vše, co je významné v nejbližším okolí, vzájemně se prolínají a jejich trasy růžicovitě obklopují celé město, středem jsou Mariánské Lázně.

Vycházka č. 1

Délka: 2,6 km, cca 45 minut
Umístění: Jihozápadní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem, za hotelem Monty
Místní značení: modročervené

Výchozí bod je pod plaveckým bazénem. Tato lázeňská trasa je turisticky velmi nenáročná a provede vás lesoparkem nad městem, zavede vás k Medvědímu prameni a lesními stezkami, kolem altánku se vrátíte zpět do Mariánských Lázní.

Vycházka č. 2

Délka: 4 km, cca 45 minut
Umístění: Západní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem, za hotelem Monty
Místní značení: žlutočervené

Výchozí bod je nad zimním stadionem. Směřujeme vzhůru k hotelu Monty, nešetříme kroky k pohledu na tento architektonicky velmi povedený hotel, mineme lesní hřiště a po pohodlné asfaltové cestě dojdeme k Balbínovu prameni. Od něho se vracíme stejnou cestou zpět, ale cca po m odbočíme doleva a stoupáme k městskému hřbitovu. Odtud pokračujeme pěšinou lesem po svahu Karola ke křižovatce, za ní dojdeme k vyhlídce Karola (vyhlídka s krásným výhledem Vás jistě zaujme i nově rekonstruovaným pavilonkem, ten byl postaven na počest bavorské královny Karoly již v roce 1875, restaurován byl roku 2005). Lesní pěšinou, kde značka končí, sejdeme dolů do města k Třebízského ulici.

Vycházka č. 3

Délka: 5,4 km, cca 1a1/4hodina
Umístění: Jihozápadní, západní až severozápadní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem, za hotelem Monty
Místní značení: červenočervené

Trasa začíná pod plaveckým bazénem a zhruba koresponduje s dvěma předchozími, je o trochu delší a provede nás opět lesoparkem na západní straně města.

Nejdříve vystoupáme po asfaltové cestě vzhůru, pak kličkujeme (můžeme udělat odbočku k židovskému hřbitovu) až přijdeme k Medvědímu prameni, odtud lesem proti proudu Medvědího potoka kolem altánku ke hřbitovu. Před ním procházíme Parčíkem usmíření. Serpentinou se vydáme nahoru, mineme Dyleňskou vodárnu a dojdeme až k hájence Valy, odtud klesáme po značce k městu na Třebízského třídu.

Vycházka č. 4

Délka: 3 km, cca 45 minut
Umístění: Severní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem, okolí Lesního pramene
Místní značení: modromodré

Tato vycházková trasa začíná na Chopinově třídě u lázeňského domu Palladio, je turisticky nenáročná a provede nás lesoparkem k Lesnímu prameni a ještě dále.

Procházíme bukovou alejí kolem potoka k Lesnímu prameni. Nahlédneme dovnitř, pak se otočíme a vidíme zajímavý hudební pavilon, ne zcela dobře udržovaný, u kterého nás vítají tři múzy – sousoší Tři grácie s rukopisem autora, sochaře Olbrama Zoubka z roku 1991. Trochu stranou je schovaný pamětní kámen Václava Beneše Třebízského. V parku je k vidění i sousoší Goethe a Múza. Od Lesního pramene pokračujeme mírným stoupáním Maxovým údolím stále podél Třebízského potoka, upravený park se mění v les, mineme kurty a ubytovací objekt…(Střelnice), poslední stoupání nás přivede k hotelu Lunapark, odtud se vydáme na zpáteční cestu a mírně klesáme Chopinovou ulicí zpět do centra.

Vycházka č. 5

Délka: 1,4km, cca 30 minut
Umístění: Severní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem, okolí Lesního pramene
Místní značení: žlutomodré

Tato vycházka začíná v lesoparku nad hudebním pavilónkem u Lesního pramene. Mírným stoupáním se podíváme k vyhlídkovému místu – Kaplička lásky (Tato výrazná novogotická stavba vznikla roku 1909, kdy tehdejší ředitel mariánskolázeňského divadla Julius Laska ji nechal postavit na počest své zemřelé matky.) Dále stoupáme vzhůru lesem ke křižovatce s další lázeňskou trasou (červenomodrý okruh). Odtud začínáme klesat zpět k městu, překročíme Mlýnský potok a pokračujeme podél něho. Pěšinou kolem vodojemu se pak vracíme zpět k místům, odkud jsme vyšli.

Vycházka č. 6

Délka: 5,8 km, cca 1 a1/4hod
Umístění: Severní až severovýchodní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem
Místní značení: žlutočervené

Tato vycházka nás zavede na kopec Špičák, kde můžeme shlédnout na město Mariánské Lázně hned z několika vydařených vyhlídek. Trasa začíná v Lesní ulici za muzeem. Nejprve projdeme Geologickým parkem, po mostku překonáme Mlýnský potok, mineme symbolický lesní hřbitov padlých v 1. světové válce (Tento symbolický hřbitov obětí I. světové války byl tvořen bronzovými destičkami se jmény obětí připevněných volně na balvanech. Leží na trase geologické stezky.), pokračujeme k vrcholu Špičáku. Zanedlouho dojdeme k místu, kde stávala Amáliina vyhlídka (Na tomto místě stával kdysi dřevěný altán, který na počest vévodkyně Amálie, princezny Altenburgské nechal postavit saský vévoda Josef v roce 1827. ) Přijdeme na vrchol, kde nás uvítá krásně obnovený pavilonek, je postaven na počest návštěv pruského krále Fridricha Viléma IV. Je to dominantní vyhlídka Žižkova vrchu (Špičáku). Kdysi odtud býval výborný rozhled do Tachovské brázdy a na hřeben Českého lesa, dnes je výhled zastíněn vzrostlými stromy. Odtud začínáme sestupovat zpět pěšinou až k asfaltové cestě. Dále lesem, potkáme lesní kapli, projdeme kolem žabích jezírek, která jsou dnes již bohužel téměř zaniklá. Dále k Pomníku milénia (V místě stával kdysi dřevěný altán. Na přelomu tisíciletí zde byl zbudován nový pomník, coby oslava přelomu tisíciletí – odtud název Pomník Milénia, odhalen byl symbolicky 31.12.1999.) Po pravé straně můžeme dojít ke Clementsově vyhlídce. Odtud sestoupíme zpět do města.

Vycházka č. 7

Délka: 5km, cca 1 a1/4hod
Umístění: Východní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark a golfové hřiště nad městem
Místní značení: zelenomodré

Tato vycházka má výchozí bod nad městem v Závišíně, provede Vás kolem i skrz golfové hřiště a zakončena je nad hotelem Esplanade. Obcházíme celé golfové hřiště, mineme studánku s výjimečně neminerální vodou, dojdeme k přírodnímu koupališti – Golfové jezírko. Dále projdeme kolem tří rybníčků – tzv. pstruží jezírka. Projdeme golfovým hřištěm k silnici a odtud nás značka zavede k městu, k hotelu Koliba.

Vycházka č. 8

Délka: 4,8km, cca 1 hod
Umístění: Východní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark a golfové hřiště nad městem
Místní značení: žlutozelené

Vycházka začíná nad hotelem Koliba, provázet nás bude potůček Hamelika a skončíme u místní lanové dráhy.

Cesta stoupá lesem kolem potoka, přes silnici až k místnímu Areálu zdraví. Před ním si všimneme zaniklé kavárny Kamzík, lesem se blížíme ke golfovému hřišti a od něho se odkloníme lesem kolem studánky až k hotelu Krakonoš, u něhož je horní stanice lanovky z města Mariánské Lázně.

Vycházka č. 9

Délka: 7,3km, cca 2hodiny
Umístění: Severovýchodní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem
Místní značení: červenozelené

Trasa začíná jako předchozí nad hotelem Koliba, hned zpočátku stoupáme lesním kamenitým svahem – zvaným Malé Švýcarsko. Zde je i tzv.Friedrichstein – tento přírodní skalní útvar je utvářen velkými žulovými balvany a na jednom z nich je umístěna pamětní deska, která připomíná návštěvu saského krále Friedricha Augusta II. (1797-1854) ve zdejších lázních. Odtud stoupáme dále k bývalé kavárně Kamzík. Pokračujeme k tzv.žabím jezírkům – i ta vzpomínají na své lepší časy, dnes jsou téměř zaniklá. Kolem bývalých Domovů důchodců míříme ke golfovému hřišti. Dále lesem kolem Areálu zdraví a zpět k muzeu ve městě.

Vycházka č. 10

Délka: 3,4km, cca 3/4hod
Umístění: centrum města Mariánské Lázně – centrální městský park
Místní značení: modrožluté

Trasa začíná v parku ve městě a dovede nás k několika pramenům, její převážná část trasy prochází centrálním parkem města Mariánské Lázně. Trasa je to rovinatá a velmi nenáročná, prochází souběžně s lázeňskou třídou – Hlavní. Doprovázet nás bude Úšovický potok, který příjemně doplňuje zdejší upravovanou zeleň. Navštívíme kolonádu Ferdinandova pramene v Úšovicích. Procházkou parkem dále pokračujeme k Rudolfovu prameni. Dále míjíme místní zahrádkářskou kolonii – tato česká jedinečnost se nevyhnula ani proslulému lázeňskému místu. Překonáme železniční trať a přicházíme opět k Ferdinandovu prameni. K výchozímu bodu se vrátíme kolem tenisových dvorců parkem.

Vycházka č. 11

Délka: 4,6km, cca 1 hod.
Umístění: centrum města Mariánské Lázně a jihovýchodní park města
Místní značení: žlutožluté

Trasa začíná v centru města na rohu Dusíkovy a Anglické ulice. Začínáme stoupáním po schodech vedoucích do lesa, stoupání pokračuje až k vyhlídce Karlův kříž – v roce 2006 zde byl postaven a vysvěcen nový Karlův kříž po vzoru toho původního, jež nechal zbudovat opat Karel Reitenberger před rokem 1818 jako „věčné světlo lázeňským hostům“. Zajímavé je, že z tohoto místa, které nabízí krásný rozhled, je často město dobově zachycováno např. na rytinách a kresbách. Poté, co se na vyhlídce dostatečně pokocháme a vydechneme po výstupu, pokračujeme lesem k silnici, dáme se vlevo a projdeme kolem dětské léčebny Miramonte. Pokračujeme po silnici a můžeme se udělat odbočku k rozhledně Hamelika, stojí za to. Poté zase vstoupíme vpravo na lesní cestu, směřujeme lesem dolů přes Pottův potok vpravo k dětskému areálu. Povšimneme si zchátralého pavilónu Prelátova pramene. Pokračujeme dolů k Antonínovu prameni, kde tato značená výchoázka končí. Zpět se můžeme vrátit stejnou cestou, možnost je i městským trolejbusem.

Vycházka č. 12

Délka: 6,7km, cca 1,5 hod.
Umístění: východní a jihovýchodní část okolí města Mariánské Lázně – lesopark nad městem
Místní značení: červenožluté

Tato vycházka začíná na místě jako trasa předchozí, opět vystoupáme po schodech do lesa. Stoupání pokračuje až k vyhlídce Karlův kříž – v roce 2006 zde byl postaven a vysvěcen nový Karlův kříž po vzoru toho původního, jež nechal zbudovat opat Karel Reitenberger. Poté, co se na vyhlídce dostatečně pokocháme a vydechneme po výstupu, pokračujeme vzhůru ke Goethovu odpočívadlu, je to místo, kde je umístěn pískovcový obelisk s dvěma lavičkami – symbolicky vzdává hold vynikajícímu německému básníkovi, Josefu Wolfgangu Goetheovi, který si oblíbil Mariánské Lázně a strávil zde tři letní pobyty v letech 1821 – 23 a v těchto místech rád sedával v zamyšlení a odpočíval. Dále stoupáme k vrcholu k rozhledně Hamelika – výrazné vyhlídkové místo pro Mariánské Lázně, které má svou romantickou kamennou rozhlednu, je dominantou zalesněných kopců nad městem. Jméno rozhledna nese podle stejnojmenného kopce, na kterém byla během jediného léta roku 1876 vystavěna. Vysoká je 20metrů a k jejímu vrcholu musíte vystoupat 100 schodů. Projdeme po sjezdovce nad hotelem Koliba. Odtud naše kroky vedou do lesopaku, kterým nás značená trasa příjemně provede. Potkáme Prelátův pramen, Pirátův pramen, Müllerovu chatu, hájenku U tří smrků a Obůrku Hvozd. Trasa ukončí naši vycházku u hotelu Koliba východně nad městem.