Slavkovský les

CHKO Slavkovský les je zalesněná pahorkatina, která vyplňuje trojúhelník mezi spojnicemi našich nejznámějších zapadočeských lázní – Mariánských, Karlových a Františkových, ze severu území ohraničuje svým divoce romantickým, kaňonovitým údolím Ohře.

Slavkovský les a minerální prameny

Evropským unikátem v oblasti Mariánskolázeňska jsou četné vývěry minerálních vod. Jejich chemické složení a podoba vývěrů jsou rozmanité. Mezi nejznámější vývěry patří Karlovarské Vřídlo, které dosahuje teploty až 73oC, další prameny jsou před výstupem na povrch podstatně ochlazeny a netvoří tak výtrysky. Zajímavé je, že např. ve Slavkovském lese může pozorný návštěvník nalézt různá prameniště a studánky přímo ve volné přírodě.
Vznik minerálních pramenů a vývěrů v oblasti západočeských lázní je důsledkem zvýšené tektonické činnosti v oblasti v minulosti. Návštěvníka tak napadne otázka na původ zdejších kopců, jsou sopečné či nikoliv? Nejsou to pravé sopky, jejich vznik však s tektonickou činností souvisí, jsou to většinou vytlačené kupy a sopouchy čedičových láv, dále např. zajímavé vrchy s plochým zakončením – tzv. stolové hory, jsou zbytky lávových proudů.

Slavkovský les

Slavkovský les

Poohří

Pro oblast je typická řeka Ohře, která lemuje území od západu a tvoří severní hranici, protéká mnoha významnými sídly. Je to řeka, která je oblíbená také vodáky a za standardních podmínek je dobře sjízdná, důvodem je to, že její koryto se hluboce zařezává do místní krajiny a v mnoha úsecích řeka protéká vizuálně atraktivním hlubokým údolím. Vodáci tak mají možnost pozorovat okolní křivolaká skaliska vysoko na stráních, rozsáhlé lesy, hrady a hrádky vystavěné nad řekou.
Vrchovina Slavkovského lesa má své nejvyšší vrcholky – Lesný s 983m.n.m. a Lysina s 982m.n.m., oba leží na stejném hřebeni a tyto vrchy mají téměř horský charakter, zbytek krajiny je mírně zvlněným lesnatým terénem, ideální pro cykloturistiku.

Ráz krajiny je též ovlivněn historickými událostmi a specifiky v oblasti – zaprvé je to lázeňství a jeho nebývalý rozmach, historicky pak zaniknuvší hornictví – především těžba stříbra a cínu v 15. a 16.stol. v oblasti (jediný činný důl je kamenolom u Krásna) a barokní prvky v oblasti Tepelska.

Slavkovský les – klimatické poměry

Turisticky důležitá je informace o místním podnebí – jedná se o oblast s mírným klimatem, tedy mírné teplé léto a stejně tak zima, jaro není příliš výrazné a podzim bývá velmi hezký, barevný a příjemný. Pro zimní návštěvníky, pokud mají štěstí na sněhovou pokrývku, je oblast běžkařsky zajímavá v terénech nad městem Mariánské Lázně, kde jsou upravované běžecké tratě. Pro sjezdaře je pak určen areál Skiaarea Mariánské Lázně, kde jsou severní svahy uměle zasněžovány, a tak jsou zde lyžařské podmínky udržovány po poměrně velký počet zimních dnů, i když na okolních stráních již raší petrklíče.

Slavkovský les – ideální doba návštěvy

Pro turisty tak lze doporučit návštěvu v létě nebo na podzim, kdy je zde nejkrásněji. Léto nebývá parné a výlety pěší, na kole i autem lze realizovat velmi příjemně.
Pro Slavkovský les jsou typické také rašelinné porosty, naleznete zde rašelinné tůňky a jezírka. Pokud není velké sucho, čeká na turistu ve Slavkovském lese řada mokřadů, která prověří vhodnost jeho obutí pro zdejší podmáčený terén. Zkrátka, smysly návštěvníků a turistů chce Slavkovský les co nejvíce pocvičit, ať už sluch v hlubokých lesích, kde zaslechnete zpěv rozmanitých ptáků, ťukání datla černého (vzácného), ale také tokání tetřevů, váš čich pocvičí sirné prameny, např. Smraďoch, ale také květy na loukách (nepřehlédněte arniku, která je ve znaku zdejší CHKO) a vůně jehličí v lese – vzácnější jedle je zde zastoupena ze 30%, nebo vlhký rašelištní pach v oblastech tůní a jezírek, chuť množství malin a borůvek, které rostou ve zdejších lesích a nakonec svlažíte své nohy v některém mokřadu:-) nebo za teplých dnů můžete využít množství potůčků, kterými jsou protkány zdejší lesy. Tep se Vám zrychlí, pokud potkáte jelena a to se Vám tady může stát, neboť Slavkovský les byl vždy vyhlášenou jelenářskou oblastí! V zimních měsících dokonce byla sledována i přítomnost rysa obecného.
CHKO Slavkovský les, vyhlášená v roce 1974, má ve znaku arniku horskou, chráněnou bylinu, která coby vzácná a ohrožená rostlina zdobí zdejší louky.
Hlavním tokem je zde řeka Teplá, která pramení v mokřadech severovýchodně od města Mariánské Lázně.