Chráněná území v oblasti CHKO Slavkovský les

Uvnitř CHKO Slavkovský les se nachází celá řada maloplošných, zvláště chráněných území. Přírodní rezervace, památky a parky jsou ideálním turistickým cílem pro malé i velké.

Národní přírodní rezervace

Kladské rašeliny, Pluhův bor

Národní přírodní památka

Jan Svatoš, Křížky, Úpolínová louka pod Křížky

Přírodní rezervace

Holina, Lazurový vrch, Mokřady pod Vlčkem, Planý vrch, Podhorní vrch, Prameniště Teplé, Smraďoch, Údolí Teplé, Vlček, Žižkův vrch, a další…

Přírodní památka

Čedičové varhany u Hlinek,  Čiperka, Dominova skalka, Homolka, Koňský pramen, Kynžvartský kámen, Milhostovské mofety, Moučné pytle, Olšová vrata – Šemnická skála, Sirňák, Hořečková louka na Pile, Pístovská louka a další..

Přírodní parky

Hadovka, Kosí potok, Úterský potok

památné stromy: 27

 

Kladské rašeliny – NPR

Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny

Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny

Národní přírodní rezervace vyhlášená roku 1933 se nachází v centrální části CHKO Slavkovský les, v hlubokých lesích na náhorní plošině 9 km severně od Mariánských Lázní. Právě tato rezervace je poprávu nejčastějším cílem výletů návštěvníků z Mariánských Lázní za poznáním přírodních krás Mariánskolázeňska. Kladská je malá osada, která sestává z několika stylových staveb, loveckého zámečku a okolní unikátní přírodní rezervace Kladské rašeliny.

Zajímavostí je, že tato rezervace zahrnuje hned 4 samostatné oblasti: Kladské rašeliny – Tajga, Kladské rašeliny – Paterák, Kladské rašeliny – Lysina, Kladské rašeliny – Malé rašeliniště

Ochrana je určena unikátnímu souboru vrchovištních rašelinišť. Porost zde tvoří převážně borovice bažinní, keříčky borůvek a brusinek. Nachází se zde naučná stezka, která návštěvníky seznamuje s přírodou okolo, vede po okraji části rezervace – Tajga.

Naučná stezka Kladské rašeliny

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0261111, 12.6711111

Pluhův bor – NPR

Tato rezervace na úpatí kopce V Boru nad Mnichovem dostala nejvyšší přírodní ochranu v roce 1969 pro zachování unikátního reliktního porostu borovice na hadcovém podloží a zdejších rostlinných společenstev. Je zde množství drobných skalek.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0540083, 12.7801639

Nedaleko – Prameny Novoveská a Grünská kyselka.

Jan Svatoš (Svatošské skály) – NPP

V údolí Ohře, na jejím levém břehu se mezi Loktem a Karlovými Vary tyčí impozantní žulové skály. Již roku 1933 byly vyhlášeny jako „Jan Svatoš“ chráněnou národní přírodní památkou. Tento romantický skalní areál je opředen mnoha pověstmi (skály jsou údajně zkamenělý svatební průvod..), neboť eroze, dlouhodobá činnost řeky a zvětrávání vytvořili pozoruhodné skalní útvary – pilíře, sloupy, atd..

WWW stránky: http://svatosskeskaly.cz
Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
Panoramatické foto: https://goo.gl/maps 01 , https://goo.gl/maps 02
GPS: 50.193322, 12.814455

Křížky – NPP

Dnes kvůli nežádoucím krokům turistů oplocené území bylo vyhlášeno národní přírodní památkou v roce 1962 pro ochranu unikátní rostlinné vegetace, která roste na zdejším hadcovém podloží, půda má vysoký obsah hořčíku, proto zde roste specifické rostlinstvo – rožec kuříčkolistý, vřesovec pleťový.. Na vrcholku hadcového výchozu stojí tři kamenné kříže – odtud název NPP.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0656861, 12.7493119

Upolínová louka pod Křížky – NPP

Vyhlášena roku 1990 pro ochranu mokřadních luk, typických pro centrální část Slavkovského lesa se specifickou vegetací – vzácné vrby mezi hojnými porosty upolínů a dalšími rostlinnými společenstvy – bahenní flóra.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0667700, 12.7441600

Planý vrch – PR

Přírodní rezervace vyhlášena roku 1966. Ochrana je určena přirozenému borovicovému porostu na jihovýchodním svahu Planého vrchu s hadcovými skalami. Je zde vzácná botanická lokalita – zejména specifické druhy hadcové květeny, např. sleziníky.

Mapy.cz:  https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0381700, 12.7649200

Mokřady pod Vlčkem – PR

Tato přírodní rezervace vyhlášená roku 1995 se nachází vlevo u silnice mezi ML a Prameny, vyhlášená byla pro ochranu specifických mokřadních biotopů, které jsou pro Slavkovský les tak typické. Je to místo podmáčených smrčin, luk, drobných rybníčků, potůčků a bažinek. Jsou zde i mofety.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0395100, 12.7299500

Smraďoch – PR

Místo s příznačným názvem. Přírodní rezervace vyhlášena roku 1968, nechte se provést naučnou stezkou. Tato unikátní naučná stezka lesním vrchovištním rašeliništěm přivádí návštěvníky do míst, která jsou v České republice tak výjimečné, že může litovat každý, kdo neviděl a hlavně necítil „na vlastní nos“. Stezka nás zavádí po dřevěném vyvýšeném chodníčku do Rezervace Smraďoch a nechá nás v Zeleném jezírku nahlédnout na mofety, které jsou posledním pozůstatkem kdysi mohutné tektonické činnosti v oblasti. Vystupuje zde na povrch oxid uhličitý, takže bahenní jezírka neustále bublají ve svých mazlavých mokřadech a také nepatrné množství sirovodíku, které však zcela stačí k“zamoření“ celého území charakteristickým puchem po zkažených vejcích. V této rezervaci také díky unikátním podmínkám rostou vzácné druhy rostlin.

Naučná stezka Smraďoch

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0134950, 12.7141619

Vlček – PR

Přírodní rezervace vyhlášená 1966 na ochranu zachovalého borového porostu na hadcovém podloží nedaleko obce Prameny v okolí Vlčího hřbetu.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0325400, 12.7335600

Prameniště Teplé – PR

Rezervace vyhlášená v roce 1993 se nachází nedaleko mariánskolázeňského golfového hřiště a je rezervací mokřadních biotopů při pramenité pánvi říčky Teplá. Je to území tmavých močálů, rybníčků a podmáčených louček a lesních porostů, z toho důvodu zde roste řada vzácných rostlin a žijí specifické druhy živočichů.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.9922800, 12.7370500

Holina – PR

Tato rezervace byla vyhlášena roku 1990 s cílem ochrany posledních zbytků typických jedlobučin v oblasti. V místním lesním porostu převládají buky, cílem je umožnit rozvoj těchto místně přirozených porostů.

Pod Holinou jsou přirozené vývěry kyselek Liščího a Jezevčího pramene.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0021000, 12.6576900

Lazurový vrch – PR

Rezervace v nejjižnějším cípu CHKO vyhlášená roku 1997 na ochranu území suťových lesů na strmých stráních, kde rostou jedle a třešně. Zvláštní území, jehož charakter má vztah k zaniknuvšímu hradu a vápencovému dolu v těchto místech. Pod Lazurovým vrchem protéká Kosí potok, který vytváří přírodní park.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.91244, 12.77616

Podhorní vrch – PR

Rezervace vyhlášená roku 1997 se váže k místu, které je názorným dokladem vulkanické činnosti v minulosti – je to vyhaslá sopka, činná před cca 30-60 miliony let. Je to výrazný stolový vrch, nachází se zde vzácná rostlinná a živočišná společenstva.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.9735500N, 12.7696800E

Údolí Teplé – PR

Rezervace vyhlášená roku 1992 na říčce Teplá, jižně od Bečova. Je to největší rezervace v CHKO SL, zajímavostí zároveň je její propojení s komunikacemi – ať již železniční – jsou zde 4 ze 7 tunelů na trati KV – ML, silnice se pak vine podél řeky celou rezervací, tím je narušena divoká scenérie kaňonovitého údolí se strmými stráněmi a křivolakými skalisky na nich.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
Panoramatické foto: https://goo.gl/maps
GPS: 50.04932, 12.823294

Čedičové varhany u Hlinek – PP

Přírodní památka vyhlášená roku 1997. Jsou zde čedičové skalní sloupce o výšce až 8m, jejichž typické šestiboké hranoly vystupují v lomové stěně. jsou reliktem lávového proudu Hůrky.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.12214, 12.90166

Čiperka – PP

Památka vyhlášená roku 1995. Vývěr železité kyselky v břehu Kosího potoka jímaný přirozeným způsobem, dnes ústí upraveno do mosazné trubky a zastřešeno malým altánkem.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.9124800, 12.7848000

Dominova skalka – PP

Nedaleko Pluhova boru na úpatí stejného kopce najdeme přírodní památku vyhlášenou roku 1989, jejíž ochrana je věnována místním specifikům – hadcový skalní masiv, charakteristická hadcová rostlinná společenstva a vegetace – borovice, rožec kuřičkolistý, vřesovec, atd.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.070713, 12.784889

Homolka – PP

Nevelké území jihovýchodně od Bečova nad Teplou je od roku 1997 chráněné pro skalní čedičový suk s charakteristickou sloupcovou odlučností.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0720919, 12.8489350

Koňský pramen – PP

Památka vyhlášená roku 1996, jedná se o vývěr pramenu jižně od Mariánských Lázní. kyselka je jímána v dutém kmeni a chráněna přístřeškem.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.9328700, 12.7385800

Kynžvartský kámen – PP

Kamenný žulový blok nedaleko kynžvartské železniční stanice vzniklý rozpadáním žulového masivu. Je to oblá cca 4m vysoká skalka, která má na povrchu 5-20cm široké brázdy vzniklé odtékáním dešťové vody – pseudoškrapy. vyhlášeno roku 1997.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.997111, 12.620583

Milhostovské mofety – PP

Tato památka vyhlášená roku 1993 je nedaleko Milhostova. Nachází se zde soubor sirouhličitých plynných výstupů – mofety ve formě prohlubní, některé zaplněné vodou. Typický je zápach v okolí. Porost je převážně březový.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.9485600, 12.7551400

Moučné pytle – PP

Velmi malé chráněné lesní území na Jelením vrchu pod Karlovými Vary, ochrana je vztažena ke skalnímu bloku, jehož způsob vzniku je ojedinělý v této oblasti – je to tzv. mrazový srub, vzniklý nerovnoměrnou erozí žulových útvarů do oblých tvarů.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.1821186, 12.8267033

Šemnická skála – PP

Strmé znělcové skály, přírodní památka vyhlášená roku 1933. Používán je i název Šemnická skála, na skaliscích je porost suťového lesa a z vrcholu je daleko výhled na Krušné a Doupovské hory a řeku Ohři.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
Panoramatické foto: https://goo.gl/maps
GPS: 50.2294694, 12.9699658

Sirňák – PP

Již název určující důvod ochrany této památky – vyhlášena roku 1985. Území s raritně vyvinutými mofetami při toku Teplé. Na mokřadní louce jsou drobné rybníčky lemované pěnou – vystupují zde siřičito – uhličité plyny, které jsou posledními relikty kdysi mohutné tektonické činnosti v oblasti.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.9791400N, 12.7872700E

Hořečková louka na Pile – PP

Památka vyhlášená roku 2004 pro ochranu květeny na vlhkých loukách. je zde kriticky ohrožený rostlinný druh.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.1751047, 12.9271339

Pístovská louka – PP

Památka vyhlášená roku 2003 na ochranu rostlinstev mokřadní louky v úzkém údolí. Chráněnými jsou především vstavačovité rostliny.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.9286500, 12.7533700

Čertkus PP

Čertkus je přírodní památka nacházející se jižně od obce Horní Kramolín, podél toku říčky Teplé a na březích Podhorní nádrže. Název toto chráněné území získalo podle hojného výskytu čertkusu lučního, živné rostliny vzácného motýla hnědáska chrastavcového, který zde má jednu z největších populací v České republice.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.973917, 12.797297

Podhorní slatě PP

Podhorní slatě je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 2008 a nachází se u obce Ovesné Kladruby. Důvodem ochrany je významná populace hnědáska chrastavcového a komplex přechodových rašelinišť, slatinišť a mokřadních luk.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 49.956968, 12.799024

Velikonoční rybník

Velikonoční rybník je přírodní památka v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Byla vyhlášena Správou CHKO v roce 2014, a to k ochraně významných populací chráněných a vzácných druhů obojživelníků a vážek.

Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
GPS: 50.0533836, 12.8580578