Historické objekty – Mariánské Lázně

Městské muzeum

Muzeum Mariánské Lázně

Muzeum Mariánské Lázně

Městské muzeum – jedna z nejstarších budov města Mariánské Lázně, je z roku 1818, původní název zněl Dům U zlatého hroznu. Vlastní budova muzea je samoúčelná, neboť je součástí muzejních expozic, je poslední zachovanou původní ukázkou architektury města v době jeho vzniku.

Budova nese otisk návštěvy Johanna Wolfganga Goetha, ostatně jako mnoho dalších míst a událostí navázaných na Mariánské Lázně. Tento velikán německé romantické literatury si oblíbil Mariánské Lázně a poctil je v předminulém století svými opakovanými návštěvami a nešetřil chválou na toto inspirativní sídlo, bydlel právě v budově dnešního muzea. Budova muzea se tak kromě pamětní desky nad vchodem ve svých interiérech pyšní nedávno zbudovanou Goethovou expozicí, jejíž součástí jsou Goethovy pokoje se zachovaným původním zařízením z doby jeho pobytu, doplněné portréty básníka.
Goethovo náměstí 11, Mariánské Lázně

Církevní památky – Mariánské Lázně

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Evangelický kostel Corporis Christi

Anglikánský kostel „Christ Church“

Slouží také jako externí expoziční místo Městského muzea – je zde Výstavní a koncertní síň. Jedná se o architektonicky velmi netradiční budovu z roku 1879. Kostel z pálených neomítnutých cihel dle vzoru románsko-gotických venkovských staveb vytváří zajímavý doplněk k architektonickým památkám města Mariánské Lázně. Z původního interiéru se dochovala kazatelna a pamětní deska z mramoru na památku návštěv anglického krále Eduarda VII.
Ruská 98, Mariánské Lázně, otevírací doba denně kromě pondělí 10-12 a 12,30 – 17

Pravoslavný kostel sv. Vladimíra

Pravoslavný kostel sv. Vladimíra

Pravoslavný kostel sv. Vladimíra

a další…