Karlovy Vary

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Proslulé západočeské lázně nesou jméno po svém zakladateli – císaři Karlu IV., který si místo velmi oblíbil a kolem roku 1350 založil v místech termálních minerálních pramenů s blahodárnými účinky lázně.
V roce 1898 spojila železnice přes Slavkovský les dvě nejznámější lázeňská města – Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Tradice lázní v Karlových Varech vznikla již ve 2.pol.14.st. a vznikla současně s městem, světové proslulosti dosáhly již v 18.stol. a těžit z turismu začaly na konci 19.století.

WWW stránky: https://www.karlovyvary.cz
Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
Facebook: https://www.facebook.com
Youtube: https://www.youtube.com
Panoramatické foto: https://goo.gl/maps
GPS: 50.233333, 12.866667

K městu přiléhá podkrušnohorská pánevní oblast, kde je koncentrován průmysl svázaný s místní těžbou hnědého uhlí.

Pro lázeňské účely – indikace v balneologii se užívá v současnosti 15 pramenů, jen 1 – Štěpánka není termální. Nejznámější je Vřídlo, které dosahuje teploty až 73oC. V lázních se léčí choroby zažívacího a pohybového ústrojí a poruchy látkové výměny.

Lázeňské městečko je koncentrováno podél toku řeky Teplé, která se zde, v Karlových Varech, vlévá do Ohře. Hlavní lázeňské korzo začíná u Vřídelní kolonády a končí Grandhotelem Pupp.

Pro Karlovy Vary jsou tak nejtypičtějšími prvky – Vřídlo, dlouhé kolonády, lázeňské domy, luxusní hotely a obchody, prodejny lázeňských oplatků a četné prameníky s minerální vodou umístěné po městě.

Není proto s podivem, že návštěvy Karlových Varů si oblíbilo mnoho známých osobností domácích i zahraničních – např. Goethe, Chopin, Beethoven, Brahms, Marx, Dvořák, Čapek….někteří z nich mají ve městě své pamětní desky, památníky, někteří se stali mecenáši města a objekty nesou jejich jméno.

Dobrou reklamu městu dělá světově proslulá sklárna Moser, výroba likéru Becher a lázeňské oplatky.

Proslulost dělá městu také každoročně pořádaný Mezinárodní filmový festival.

Okolí města je stylový lesopark, který přidává na kráse těchto míst – známá je vycházka k Jelenímu skoku.

Vzdálenost: cca 50 km, spojení: vlak, bus