Klášter Teplá

Klášter Teplá

Klášter Teplá

Dějiny a události této obce se odvíjely v závislosti od dějin kláštera premonstrátů, který zde vznikl již na konci 12.století, založen byl blahoslaveným šlechticem Hroznatou.

Ke klášteru patřilo rozsáhlé území a postupem věků i velké majetky – v 15.století patřil k největším vlastníkům v Čechách. Doplatil na vojenské události, mj. byl vypleněn Švédy. Historicky cenný je dochovaný románsko-gotický chrám Zvěstování Páně s bohatými interiéry, opevněný areál je přístupný branou ze 17.století.

WWW stránky: http://www.klastertepla.cz
Mapy.cz: https://mapy.cz
Google Maps: https://goo.gl/maps
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org
Youtube: https://www.youtube.com
Panoramatické foto: https://goo.gl/maps
GPS: 49.966307, 12.878061

Architektonicky zde působil K.Dientzenhofer – např. barokní prelatura a jižní křídlo. Cenná knihovna a muzeum jsou novobarokní z počátku 20.století. Proslulá klášterní knihovna je druhá největší této kategorie v ČR, je zde nashromážděno více než 100 000 svazků svazků včetně středověkých rukopisů a vzácných prvotisků.

Klášter byl vždy duchovním, kulturním i hospodářským střediskem celé oblasti.

Za komunistické éry neměl ani klášter radostný úděl – sídlila zde armáda.

S klášterem v Teplé je také spjat vznik Mariánských Lázní – zdejší opat Reitenberger pověřil klášterního lékaře – MUDr. Nehra průzkumem mariánskolázeňských pramenů, a poté financoval výstavbu nově založeného města.

Klášter Teplá

Klášter Teplá

Na konci 19.st. (za opata Clementsa) zde byla zřízena lékárna, stáje, postaven mlýn a pivovar. V klášterním areálu je dnes nově zřízen i hotel.

Zajímavý je i místní park s vodní plochou, procházkovou trasou pod letitými stromy a křížovou cestou. Objekt je přístupný turistům a konají se zde i všeliké kulturní akce.

Klášter spolu s městem Teplá je památkovou zónou.

Vzdálenost: cca 14km, spojení: vlak, auto, bus